ITEM METADATA RECORD
Title: Recht doen aan evenredigheden
Authors: Roelens, Michel * ×
Van Emelen, Els *
Willems, Jos * #
Issue Date: 2011
Publisher: Groot-Bijgaarden: Viviane Remels
Series Title: Uitwiskeling vol:27 issue:4 pages:15-49
Abstract: Het onderwerp 'evenredigheid' vormt een schakel tussen de verhoudingstabellen in de lagere school en de functies in de tweede en de derde graad. In het eerste jaar s.o. is er bij verschillende onderwerpen de gelegenheid om de kennis uit de lagere school levendig te houden. In het tweede jaar worden naast tabellen ook formules en grafieken gebruikt om de evenredige en andere verbanden te beschrijven. In de tweede graad duiken evenredigheden regelmatig op in meetkunde en wetenschappen. We benadrukken in dit artikel dat evenredigheid een model lis voor een welbepaald soort verband tussen variabele grootheden, naast andere soorten verbanden.
ISSN: 0774-6814
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Departement Lerarenopleiding - De Ark - UC Limburg
Departement Lerarenopleiding - Hemelrijk - UC Limburg
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.