ITEM METADATA RECORD
Title: Goochelen in de wiskundeles
Authors: Depoorter, Jarne *
Roelens, Michel * ×
Verbeeck, Gilberte * #
Issue Date: 2012
Publisher: Groot-Bijgaarden: Viviane Remels
Series Title: Uitwiskeling vol:28 issue:2 pages:25-60
Abstract: Een goocheltruc trekt altijd de aandacht. "He, hoe is dat mogelijk?" In dit artikel beschrijven we een vijftiental goocheltrucs die leerlingen met wiskunde kunnen verklaren. Er zit goochelmateriaal in voor alle graden. Een greep uit de wiskundige onderwerpen waar de trucs op gebaseerd zijn: rekenen met letters, deelbaarheid, rijen, kansverdelingen... en vooral leren schematiseren, modelleren en problemen oplossen.
ISSN: 0774-6814
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Departement Lerarenopleiding - De Ark - UC Limburg
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.