ITEM METADATA RECORD
Title: Symmetrie
Authors: Roelens, Michel * ×
Schatteman, Anne * #
Issue Date: 2012
Publisher: Groot-Bijgaarden: Viviane Remels
Series Title: Uitwiskeling vol:28 issue:4 pages:10-58
Abstract: Symmetrische patronen kom je tegen in de natuur, in het straatbeeld en in de kunst. Maar symmetrie is ook een sleutelbegrip in de wiskunde en de natuurwetenschappen. Het is de moeite waard om in de wiskundelessen meer aandacht te besteden aan symmetrische figuren en symmetriegroepen. In dit artikel zetten we de stap van transformaties naar symmetriegroepen. We laten zien hoe lerlingen van de derde graad de symmetriegroepen van rozetten en strookpatronen (friezen) kunnen ontdekken. Aan de hand van opdrachten bewijzen ze dat er juist zeven groepen van strookpatronen mogelijk zijn. Sommige activiteiten en opdrachten kunnen ook in de eerste en de tweede graad ingelast worden.
ISSN: 0774-6814
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Departement Lerarenopleiding - De Ark - UC Limburg
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.