ITEM METADATA RECORD
Title: Volume doorheen de eeuwen: in stukjes of in sneetjes?
Authors: Roelens, Michel
Issue Date: 2007
Publisher: KULeuven
Host Document: Verslagboek van het internationaal symposium ter gelegenheid van de 100ste verjardag van het Vliebergh-Senciecentrum. Wiskundeonderwijs in Vlaanderen en Europa: een stand van zaken en perspectieven voor de toekomst pages:75-93
Conference: Internationaal symposium Wiskundeonderwijs in Vlaanderen en Europa: een stand van zaken en perspectieven voor de toekomst date:23-24 August 2007
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC-p
Appears in Collections:Departement Lerarenopleiding - De Ark - UC Limburg

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.