ITEM METADATA RECORD
Title: Growfunding als hefboom voor sociaal-culturele praktijken in de stad
Authors: Lamote, Frederik
Ampe, Stef
Issue Date: 22-May-2014
Conference: Innovatiefestival Socius location:Leuven date:22 mei 2014
Abstract: Meer dan ooit zijn onze steden laboratoria geworden voor sociaal culturele praktijken. De stad is niet langer een afgebakend ruimtelijk geheel, maar is veranderd in een complex knooppunt van veelzijdige sociale, economische, culturele en politieke netwerken. Op knoop- en snijpunten van deze netwerken ontstaan veel inspirerende en experimentele sociaal-culturele praktijken. Echter, het potentieel van deze praktijken wordt niet altijd gerealiseerd. Een duurzaam draagvlak ontbreekt.

Met Growfunding/BXL heeft de onderzoeksgroep MIRO (gegroeid uit de opleiding Sociaal Werk aan de HUBrussel) een instrument ontwikkeld om een sociaal en financieel draagvalk te creëren voor kleinschalige initiatieven in de stad. Eerder dan een crowdfundingplatform is Growfunding/BXL in de eerste plaats een innovatief participatie-instrument op maat van de grootstad. Deze lezing gaat dieper in op growfunding én schuift de stad als context voor innovatie en sociaal-cultureel werk naar voor.
Description: presentatie: http://www.slideshare.net/socius/growfunding-als-hefboom-voor-sociaalculturele-praktijken-in-de-stad-frederik-lamote
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.