ITEM METADATA RECORD
Title: De commerciële troeven van de groepsverzekering
Authors: Aerts, Ilse
Issue Date: 10-Feb-2015
Conference: CBFV location:Kortrijk date:10 february 2015
Abstract: Het wettelijk pensioen is ontoereikend. De hervormingscommissie voor pensioenen heeft een lijvige conclusie geschreven over de noodzakelijke stappen om ons pensioenstelsel betaalbaar en toereikend te houden. In deze conclusies is er bijzondere aandacht aan de hervorming van de wet op de aanvullende pensioenen.
De aanvullende pensioenen voor de loontrekkenden en georganiseerd door de werkgevers kunnen ofwel via een Instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen tot stand komen ofwel via een groepsverzekering. Indien het een KMO-bedrijfsleider betreft dan zal de invulling gebeuren via een groepsverzekering. In dit seminarie worden de conclusies toegelicht van de diepte-interviews met de verschillende aanbieders van de groepsverzekering. Op welke manier ondersteunt de aanbieder van groepsverzekering de KMO-bedrijfsleider bij de implementatie. Deze conclusies vormen een eerste deel van een groter onderzoek naar de toepassing van het aanvullende pensioen binnen de KMO-sector.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde - VIVES Zuid

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
CBFV 12022015.pdf Published 1008KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.