ITEM METADATA RECORD
Title: De monotheïstische religies
Authors: Alsulaiman, Abied
Issue Date: 31-Mar-2015
Conference: Te gast in Atlas location:Antwerpen, België date:31 maart 2015
Abstract: Jodendom, christendom en islam zijn monotheïstische godsdiensten. Deze religies ontstonden in het oude Midden-Oosten, bakermat van godsdiensten en levensbeschouwingen.

Jodendom, christendom en islam zijn monotheïstisch omdat ze het geloof in één God prediken. Men noemt ze ook wel eens openbaringsgodsdiensten omdat ze stellen dat die ene God zich kenbaar heeft gemaakt aan de mensheid. Of Abrahamitische godsdiensten. In alle drie beschouwt men Abraham als de grondlegger van de monotheïstische tradities.

De lezing focust op het geloof en de praxis van deze drie godsdiensten in een vergelijkende context.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.