ITEM METADATA RECORD
Title: De Islam: leer, praktijk en politieke ontwikkelingen
Authors: Alsulaiman, Abied # ×
Issue Date: 27-Mar-2015
Conference: Lezingen: Islamitische visies op relaties en opvoeding location:Hogeschool-Universiteit Brussel, België date:28 maart 2015
Abstract: In een voormiddag (09:30 – 12:30 uur) werd een algemene schets van de leer en de canonieke praxis van de islam gegeven. Zowel het geloof, de praxis, als de voornaamste stromingen, strekkingen worden hierbij behandeld.

Het spanningsveld tussen de islam als godsdienst en de lokale culturele tradities van de verschillende moslimvolkeren kwamen hierbij aanbod voor zover deze betrekking hebben op de opvoeding en de visies hierop.

Tot slot werd de politieke actualiteit in de moslimwereld besproken en toegelicht.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.