ITEM METADATA RECORD
Title: Werknemers in de horeca, wat bindt hen?
Authors: D'haeninck, Annemie ×
Serru, Peter
De Spiegelaere, Stan
Lamberts, Miet #
Issue Date: Mar-2015
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:25 issue:1 pages:34-38
Abstract: De horecasector bestaat uit een groot aantal micro-ondernemingen die hun activiteiten ontwikkelen rond het verschaffen van logies, maaltijden en/of dranken. Horecaondernemingen in Vlaanderen zijn overwegend kleinschalig, intensief artisanaal actief en hebben een sterke focus op vakmanschap. Het vinden en behouden van medewerkers is een belangrijke uitdaging. Toch stellen we vast dat de horeca een hoge mobiliteit van werknemers kent, zowel qua instroom, uitstroom als intrasectorale mobiliteit. Om die redenen onderzocht Guidea, het sectoraal kenniscentrum, in samenwerking met het HIVA de redenen voor dit verloop. In de studie1 werd gefocust op de bevlogenheid en de loyaliteit van de werknemers. Op basis van een bevraging van ongeveer 600 werknemers concluderen we dat werknemers die bevlogen zijn over hun job minder op zoek gaan naar alternatieven en dat die bevlogenheid sterk afhangt van de kwaliteit van de job. Maar enthousiasme is niet voldoende. Een goed contact met klanten, voldoende carrièrekansen, autonomie en voldoende uren stimuleren ook rechtstreeks de loyaliteit van werknemers.
URI: 
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
overwerk_2015_1_05.pdf Published 87KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.