ITEM METADATA RECORD
Title: De constitutionele dogmatiek voorbij
Authors: Feyen, Stef # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Vanden Broele
Series Title: Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke Kronieken issue:1 pages:2-45
Abstract: Deze bijdrage onderzoekt of en in welke mate hedendaags (dogmatisch) onderzoek van grondwettelijk recht nog strookt met de functie van dogmatiek, inzonderheid de functie van vaststelling van het geldende recht. In dit onderzoek stuiten we op een probleem, waarop Amerikaanse rechtsrealisten reeds vorige eeuw hebben gewezen, met name dat rechtswetenschap er niet in slaagt de ongebondenheid van de rechter te thematiseren. Deze ongebondenheid – de rechterlijke vrije speelruimte zo men wil – oefent niettemin een belangrijke en groeiende invloed uit op de rechtsverwerkelijking voor en door de rechter. Indien we een constitutionele rechtswetenschap willen ontwikkelen, waarin adequaat wordt erkend dat rechtsverwerkelijking afhangt van rechterlijke oordelen, dan moet men dogmatische analyses van grondwettelijke rechtspraak (verder) opentrekken en integreren met inzichten vanuit andere disciplines. We trachten in deze bijdrage een proeve van model uit te werken – dat de rechter situeert op een complex spanningsvlak tussen rechtstatelijkheid en pragmatisme – waarin een dergelijke integratie wordt betracht, toegepast op rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ter zake van federalisme.
ISSN: 1379-0323
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
De constitutionele dogmatiek voorbij - CDPK-Versie.docxUpdate van working paper Published 199KbMicrosoft WordView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.