ITEM METADATA RECORD
Title: 'Symbolenstrijd'. De Raad van State en religieuze kentekens in het (Gemeenschaps)onderwijs
Authors: Lievens, Johan ×
Vrielink, Jogchum #
Issue Date: 2014
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid issue:3 pages:4-14
Abstract: De Raad van State vernietigde op 14 oktober 2014 bepalingen uit schoolreglementen van twee scholen van het Gemeenschapsonderwijs waarin leerlingen werd verboden levensbeschouwelijke kentekens te dragen wegens strijdigheid met de godsdienstvrijheid.
Hoewel de verboden een legitiem doel dienden, oordeelde de Raad dat een verbod voor alle leerlingen slechts als een measure of last resort kan worden ingevoerd.
De arresten van de Raad van State hebben niet enkel gevolgen voor de betrokken scholen. Ook voor de omzendbrief van het Gemeenschapsonderwijs, die vereist dat alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs een verbod invoeren, is de Raad van State erg kritisch. Het Gemeenschapsonderwijs zou zijn omzendbrief dan ook moeten intrekken en de arresten als richtlijn hanteren in het uittekenen van een nieuw beleid rond religieuze kentekens. Of de redenering van de Raad van State ook kan worden toegepast op scholen van het vrij onderwijs is minder voor de hand liggend omwille van de vrijheid van onderwijs.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
Institute for Human Rights
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Lievens en Vrienlink (2014), Symbolenstrijd. De RvS en religieuze kentekens in het GO, TORB.pdf Published 141KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.