ITEM METADATA RECORD
Title: Rol van het humaan papillomavirus in hoofd- en halscarcinomen
Authors: Nevens, Daan
Dok, R├╝veyda
Nuyts, Sandra
Issue Date: 2015
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde
Abstract: Hoofd- en halscarcinomen vormen een heterogene groep van maligne tumoren die ontstaan uit de mucosale aflijning van de bovenste aerodigestieve tractus. Meer dan 90% van deze tumoren zijn plaveiselcelcarcinomen. Ze zijn wereldwijd de zesde meest voorkomende maligne tumoren. In België werden 2.628 nieuwe diagnosen gesteld in 2011.
Tot voor kort werden als oorzakelijke factoren voornamelijk alcoholmisbruik en/of roken naar voren geschoven. Sinds enkele jaren zijn er echter ook meer en meer aanwijzingen voor een virale etiologie, met name het humaan papillomavirus (HPV). Het aantal HPV-geïnduceerde carcinomen lijkt de laatste jaren te stijgen. Deze maligne tumoren situeren zich hoofdzakelijk ter hoogte van de orofarynx en meer specifiek de tongbasis of de tonsillen. Naast deze specifieke lokalisatie onderscheiden deze maligne tumoren zich van de klassieke hoofd- en halscarcinomen door specifieke biologische en klinische eigenschappen. HPV-gerelateerde carcinomen blijken bovendien een significant betere prognose te hebben in vergelijking met de klassieke hoofd- en halscarcinomen. Studies zullen nog moeten uitwijzen of dit een verandering van de bestaande behandelingsparadigma’s noodzakelijk maakt
ISSN: 0371-683X
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
14 172 (2).docx Accepted 112KbMicrosoft WordView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.