ITEM METADATA RECORD
Title: Handelen voor een vennootschap in oprichting: niet alleen aansprakelijk voor de verplichtingen, maar ook titularis van de rechten
Authors: Tas, Robbie # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil vol:1 issue:1 pages:432-437
ISSN: 0775-2814
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Brussels - miscellaneous
Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.