ITEM METADATA RECORD
Title: Taalcompetenties evalueren: waarom, wat, hoe, en dan?
Authors: Van den Branden, Kris # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Enschede: SLO
Series Title: Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs vol:5 issue:8 pages:6-11
Abstract: Leraren stellen zich heel wat vragen bij het evalueren van taalcompetenties. De vaakst gestelde vraag die ik als lerarenopleider en nascholer vanwege leraren en studenten krijg, is een “hoe-vraag”: hoe kunnen we het best taalcompetenties evalueren en opvolgen? In dit artikel betoog ik dat die “hoe-vraag” slechts de derde is in een reeks van vier: Waarom willen schoolteams taalcompetenties evalueren? Wat moet er dan precies geëvalueerd worden? Hoe moeten we evalueren? Wat doen we nadien met de resultaten van de evaluatie? De volgorde van de vier basisvragen over taalcompetenties lijkt me vrij dwingend, net als het feit dat schoolteams zich samen moeten beraden over het antwoord dat zij vanuit hun context en pedagogisch project op deze vier vragen formuleren. De uiteindelijke inzet van al de tijd en energie die aan evaluatie wordt besteed is dat het leerproces van de leerling positief wordt bevorderd en dat het onderwijs verbetert. Al de rest is daaraan ondergeschikt.
ISSN: 1879-4548
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Centre for Language and Education, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.