ITEM METADATA RECORD
Title: Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw: van theorie naar praktijk
Authors: Van den Branden, Kris # ×
Issue Date: 2013
Series Title: Impuls voor Onderwijsbegeleiding vol:44 issue:1 pages:3-10
Abstract: In dit artikel worden de principes van duurzaam onderwijs toegelicht. Op basis van onderzoek naar gelijke onderwijskansen en onderwijseffectiviteit wordt een visie op onderwijs voorgesteld waarbij wordt toegewerkt naar de verwerving van cruciale competenties voor de 21ste eeuw. In het artikel wordt besproken hoe de theorie van duurzaam onderwijs kan worden omgezet in concrete lesactiviteiten.
ISSN: 1373-4318
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Language and Education, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.