ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder het arrest van 3 juli 2014 inzake Raad van de Europese Unie tegen Sophie in ‘t Veld, C-350/12 P
Authors: Verellen, Thomas # ×
Issue Date: Mar-2015
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:29 pages:1156-1158
Abstract: Europees recht – Inzage in documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Advies van juridische dienst van Raad betreffende openen van onderhandelingen met het oog op internationale overeenkomst – Uitzonderingen op recht van toegang – Bescherming van openbaar belang op vlak van internationale betrekkingen – Bescherming van juridische adviezen – Gedeeltelijke weigering van toegang
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Verellen - 2015 - Noot onder het arrest van 3 juli 2014 inzake Raad .pdf Published 136KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.