ITEM METADATA RECORD
Title: De volstorting van het kapitaal na faillissement : van oprichtersaansprakelijkheid en mogelijkheid tot compensatie met het saldo van de rekening-courant
Authors: Tas, Robbie # ×
Issue Date: 2002
Publisher: Biblo
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap vol:6 pages:457-460
ISSN: 0775-3969
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Brussels - miscellaneous
Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.