ITEM METADATA RECORD
Title: Verschillende wegen naar ‘Leren en Werken’: een exploratief kwalitatief Onderzoek
Authors: De Boeck, Arne ×
Van Droogenbroeck, Filip
De Coninck, Eva #
Issue Date: 1-Mar-2015
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten issue:1 pages:20-37
Abstract: In Vlaanderen kunnen jongeren vanaf 15 jaar overstappen van het voltijds onderwijs naar ‘Leren en Werken’, een deeltijds stelsel waarin theorie gecombineerd wordt met
een praktijkopleiding buiten de schoolmuren. Het profiel van vele leerlingen in dit stelsel – schoolse achterstand, chaotisch schoolparcours, lagere sociaaleconomische
status – doet vermoeden dat het niet enkel gaat over jongeren die op een bewuste manier hebben gekozen om al werkende een beroep aan te leren, maar ook over
kwetsbare jongeren voor wie het voltijds onderwijs geen perspectief meer biedt. Om een beter zicht te krijgen op de toeleiding van jongeren naar Leren en Werken namen
we kwalitatieve diepte-interviews af bij 47 respondenten. Zij blijken allesbehalve een homogene groep te vormen. Op basis van eerder onderzoek en onze eigen verkennende
analyses schetsen we de diversiteit in hun toeleidingstrajecten, en identificeren
we een aantal constellaties van persoons- en contextgebonden factoren die maken dat jongeren de overstap maken naar Leren en Werken. Het spanningsveld tussen
jongeren die vanuit een ‘positieve keuze’ intreden in het deeltijds onderwijs en jongeren bij wie er eigenlijk weinig sprake was van een keuze, maar eerder van een ‘negatieve
selectie’, komt duidelijk naar voor.
ISSN: 1377-2104
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Van Droogenbroeck De Coninck en De Boeck_tjk2015-1_proef (2).pdf Accepted 399KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.