ITEM METADATA RECORD
Title: Desertie naar de vijand in het Belgische frontleger tijdens de Eerste Wereldoorlog - deel 1
Authors: Monballyu, Jos # ×
Issue Date: 2013
Series Title: Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de Geschiedenis van de Vlaamse Beweging vol:72 issue:1 pages:39-67
ISSN: 0774-532X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.