ITEM METADATA RECORD
Title: De overgangsbepaling van artikel 195 van de Grondwet: een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de zesde staatshervorming
Authors: Peeters, Patrick # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht issue:6-7-8 pages:379-388
ISSN: 0040-7437
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.