ITEM METADATA RECORD
Title: Een nieuwe didactiek, richting abstract geïntegreerd STEM-onderwijs
Authors: De Meester, Jolien ×
De Cock, Mieke
Knipprath, Heidi
Dehaene, Wim #
Issue Date: Sep-2015
Series Title: Impuls voor Onderwijsbegeleiding vol:46 issue:1 pages:3-11
Abstract: Aan het begin van dit artikel wordt de aanleiding besproken: de te lage uitstroom uit STEM-richtingen in het Secundair Onderwijs. De resultaten van de ROSE-studie, die in het tweede deel besproken worden, reiken hiervoor een duidelijke reden aan: het feit dat jongeren de relevantie van wetenschappen en wiskunde niet inzien. In het derde deel wordt onze visie op de didactiek van geïntegreerd STEM-onderwijs uit de doeken gedaan aan de hand van de verschillende principes waarop ze stoelt. Om de ontwikkeling en uitrol van deze nieuwe didactiek, zoals ze voorgesteld wordt in dit artikel, te ondersteunen en te valideren, is het project ‘STEM@school’ opgezet door verschillende partners. Het artikel sluit af met de objectieven, het samenwerkingsconcept, de invulling en de planning op langere termijn van dit nieuwe project in het kader van Strategisch Basisonderzoek (SBO).
ISSN: 1373-4318
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
ESAT - MICAS, Microelectronics and Sensors
Physics and Astronomy - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Een nieuwe didactiek richting abstract geïntegreerd STEMonderwijs_Impuls - J De Meester.pdfOA article Published 158KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.