ITEM METADATA RECORD
Title: Beperkende beschermende maatregelen: nodig of overbodig?
Authors: Debyser, Bart
Issue Date: 16-Sep-2014
Conference: GGZ congres: wie ben ik voor U? edition:7 location:Antwerpen date:16 - 9 - 2014
Abstract: Hoewel over vrijheidsbeperking in de psychiatrische zorgverlening een enorme hoeveelheid aan onderzoeksliteratuur beschikbaar is, is er relatief weinig literatuur die rapporteert over de toepassing van beperkende maatregelen bij zelfverwonding en de invloed ervan op de verpleegkundige patiëntrelatie. Vanuit benchmarkonderzoek weten we dat beperkende maatregelen nog steeds frequent toegepast worden bij zelfverwonding in Vlaanderen.

In het perspectief van deze vaststellingen staan we in deze mededeling stil bij volgende vraag: hoe ervaren residentieel opgenomen patiënten met een institutionele automutilatieproblematiek de ingestelde maatregelen die tot doel hebben zelfverwonding in te perken?

Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord vanuit gegevens die verzameld werden via multicentrisch kwalitatief onderzoek, gebaseerd op principes van de grounded theory.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Studiegebied Gezondheidszorg VIVES-Zuid

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Presentatie beperkende beschermende maatregelen in relatie tot ZVG - Antwerpen 2014.pdf Published 480KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.