ITEM METADATA RECORD
Title: De Flexwerker en de uitbijter
Authors: Vergeer, Robert ×
Dhondt, Steve #
Issue Date: May-2013
Publisher: Reed Business BV
Series Title: Sociaal Bestek vol:5 issue:75 pages:31-33
Abstract: Zoekt en gij zult v¡nden. Dat gevoel bekruipt ons b¡j berichten over de vermeende voordelen van werk met een flexibel contract - flexwerk. Flexwerk zou mensen ontwikkelingskansen bieden en fungeren als opstap naar een betere, vaste baan. Maar TN0'ers Robert Vergeer en Steven Dhondt hebben zo hun vraagtekens bij verdere flexibilisering.
ISSN: 0921-5344
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.