ITEM METADATA RECORD
Title: Van kunstvakdocent naar kunsteducator
Authors: Frenssen, Tobias # ×
Issue Date: 2013
Publisher: LKCA
Series Title: Cultuur+Educatie issue:37 pages:63-72
Abstract: Veel Vlaamse lerarenopleidingen stomen studenten
in één kunstdiscipline klaar, maar in hun latere
werk moeten ze vaak interdisciplinair werken.
Lerarenopleidingen in de kunsten kunnen beter bij
deze hedendaagse interdisciplinaire kunst(educatie)
aansluiten. Niet door de inhoudelijke specialisatie
overboord te gooien, maar door deze te gebruiken als
anker om andere ambachten, disciplines en inhouden
in een educatieve setting te verkennen.
URI: 
ISSN: 1879-8837
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Departement Lerarenopleiding - De Ark - UC Limburg
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.