ITEM METADATA RECORD
Title: De aansluiting tussen onderwijs en beroep bij hoger opgeleide afgestudeerden: Vlaanderen in internationaal perspectief
Authors: Verhaest, Dieter ×
Sellami, Sana
Van der Velden, Rolf #
Issue Date: 2014
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:24 issue:3 pages:88-97
Abstract: In Europees perspectief blijken Vlaamse afgestudeerden uit het hoger onderwijs eerder gemiddeld te scoren op het vlak van de match tussen hun opleiding en beroep. We gaan na welke factoren deze score kunnen verklaren. Op basis van eerder onderzoek simuleren we hoe Vlaanderen zou scoren bij een verandering in de vraag- en aanbodcondities op de arbeidsmarkt en een wijziging in de institutionele structuur van onderwijs en arbeidsmarkt. De resultaten suggereren dat een combinatie van maatregelen, zowel op het vlak van onderwijsbeleid, arbeidsmarktbeleid als economisch beleid, aangewezen is indien beleidsmakers de mismatch onder Vlaamse hoger opgeleiden wensen te reduceren.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of ECON-CEDON, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Verhaest, Sellami, Van der Velden, 2014, Over.Werk, postprint.pdfPostprint version Published 438KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.