ITEM METADATA RECORD
Title: Ongehoorde ongehoorzaamheid
Authors: Vrielink, Jogchum
Lievens, Johan
Issue Date: 10-Feb-2015
Series Title: De Standaard pages:38-39
Abstract: Het GO! is niet van plan het algemene hoofddoekenverbod in zijn scholen op te heffen. En dat terwijl de Raad van State stelt dat dat verbod haaks staat op de godsdienstvrijheid. Een school die het oordeel van een rechtscollege koppig naast zich neerlegt: mooi voorbeeld voor haar leerlingen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
Institute for Human Rights

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.