ITEM METADATA RECORD
Title: (On)nut van Nederlandse taalbeheersing in het hoger onderwijs
Authors: Tummers, José ×
Sterckx, Lieve #
Vanhoren, Dominique #
Issue Date: 10-Feb-2015
Series Title: Over Taal vol:53 issue:5 pages:118-121
Abstract: In het hoger onderwijs bestaan diverse initiatieven om de schrijfvaardigheid van instromende studenten op peil te brengen, vooral voor het schrijven van zakelijke en academische teksten. Na een decennium is de tijd aangebroken om de efficiëntie van deze activiteiten te meten. Deze bijdrage brengt de evolutie in kaart van de schriftelijke zakelijke taalbeheersing van eerstejaarsstudenten in de professionele bachelor Bedrijfsmanagement aan UC Leuven-Limburg.
ISSN: 0774-2398
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Business and Management Studies - UC Leuven
Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OverTaal(TummersSterckxVanhoren).pdf Published 510KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.