ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe CO2-emissies terugdringen: belasting op de wagen of op de brandstof?
Authors: Grigolon, Laura
Reynaert, Mathias
Verboven, Frank
Issue Date: Feb-2015
Publisher: KU Leuven CES
Series Title: CES - Leuvense Economische Standpunten, LES(S) 2015/145 pages:1-6
Abstract: Europese consumenten brengen slechts 87% van hun verwachte toekomstige brandstofkosten in rekening bij de aankoop van een nieuwe wagen.
Bijgevolg investeren ze onvoldoende in zuinige auto’s met een laag verbruik.
Dit is echter geen reden om wagens te belasten op basis van hun verbruik of CO2-uitstoot.
De meest effectieve – en tevens eenvoudigste – belasting blijft de traditionele accijns op brandstof (benzine en diesel), want deze belasting richt zich rechtstreeks op de chauffeurs die veel kilometers rijden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center of Econometrics, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
LES 14.145 Grigolon, Reynaert Verboven C02 emissies+addendum2.pdf Published 1402KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.