ITEM METADATA RECORD
Title: Opmerkingen omtrent de voorstellen van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht over het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
Authors: Vananroye, Joeri
Issue Date: 14-Jan-2015
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Institute for Commercial and Insolvency Law

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Opmerkingen Vananroye Belgische Centrum (14.1.2015).pdf Published 222KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.