ITEM METADATA RECORD
Title: SMART mondelinge taalvaardigheid beoordelen: het kan!
Authors: Buyse, Kris ×
De Rijk, Emma #
Issue Date: 2014
Series Title: Levende Talen Tijdschrift vol:101 issue:6 pages:18-23
Abstract: Goed beoordelen van mondelinge taalvaardigheid is lastig. In dit artikel wordt een beoordelingsmodel gepresenteerd dat zowel leerlingen in de voorbereidende fase kunnen gebruiken als docenten tijdens het mondeling zelf.

Herkent u dit? Leerlingen die elkaar beoordelen en vooruit helpen bij mondelinge taalvaardigheid? Leerlingen die hun voortgang meten aan de hand van valide, heldere en betrouwbare criteria? De docent die de prestatie meet met dezelfde criteria? Kris Buyse en Emma de Rijk hebben de afgelopen periode gewerkt met een beoordelingsmodel dat door de leerling en de docent wordt gebruikt tijdens het oefenen en bij de toetsing van mondelinge taalvaardigheid. In dit artikel wordt het model uitgelegd en een praktijk-ervaring besproken.
ISSN: 1566-2713
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Language Institute (ILT)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.