ITEM METADATA RECORD
Title: Kijken-Herkijken
Other Titles: Een tentoonstelling over systematiek en ruimte-tijdervaring
Authors: Vangrunderbeek, Dimitri ×
Issue Date: 25-Mar-2013
Abstract: In de tentoonstelling Kijken - Herkijken zullen aspecten van ruimte-tijdervaring benaderd worden aan de hand van een dialoog tussen een diversiteit van kunstwerken. Uitgaande van een meerledige kijk op een reeks van kunstwerken, kunnen er nieuwe inzichten en verbanden gelegd worden. Het merendeel van de werken gaat uit van een systematiek van handelingen en observaties, die benaderd worden met diverse media en technieken.
Er zal te zien zijn hoe enerzijds de werkwijze van bepaalde kunstenaars uitgaat van specifieke handelingen. De handelingen ontwikkelen zich parallel aan elkaar met hier en daar een link. Bijvoorbeeld in het oeuvre van de beeldhouwer Bernd Lohaus (1940-2010) is te zien hoe er zich, naast de materiële productie van sculpturen en collages, nog een andere artistieke activiteit voltrok nl. het schilderen van bloemen. In zijn schetsen kan men het verband tussen de verschillende artistieke demarches ontwaren.

Anderzijds zal er te zien zijn hoe een aantal kunstenaars ruimte en tijd benaderen op een geïntegreerde manier; een tweeledige kijk op het werk wordt hier meer gelezen als een eenheid. Zoals in de bijdrage van fotograaf Jan Kempenaers. Hij toont enerzijds een editie van vijftien zwart-wit foto’s en één kleurfoto van verschillende zichten van eenzelfde klein eiland. De fotoreeks lijkt zich te ontvouwen als een cirkelende beweging. Daarnaast toont hij één grote abstracte kleurenfoto, die ook de indruk geeft van een cirkelend bewegen rondom een gegeven. Het ene werk lijkt de weg vrij te maken voor het andere.

Met werk van: Kasper Andreasen, Aglaia Konrad, Kristien Daem, Koenraad Dedobbeleer, Jan Kempenaers, Bernd Lohaus, Valérie Mannaerts, Ria Pacquée, Dimitri Vangrunderbeek.

De tentoonstelling is samengesteld door Dimitri Vangrunderbeek als onderdeel van zijn pratice based€™ PhD.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AOR
Type: Exhibition
Venue: Herman Teirlinckhuis location:Beersel, Belgium date:25 March till 5 May 2013
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
KIJKEN-HERKIJKEN photocredit Kristien Daem.pdfphoto file with images of the exhibition. All photocredits Kristien Daem Submitted 4694KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.