ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar alternatieve voedselsystemen
Authors: Avermaete, Tessa
Issue Date: 19-Nov-2014
Conference: Studiedag: De relatie stad-platteland location:Mechelen date:19-11-2014
Abstract: Er is een groeiende interesse voor alternatieve voedselsystemen die producent en consument dichter bij elkaar brengen. Dat geldt voor West-Europa, in het algemeen, en gaat ook op voor Vlaanderen waar initiatieven als CSA, voedselteams en stadslandbouw steeds meer aandacht - en aanhang - krijgen. Er is duidelijk ruimte voor een alternatief voedselsysteem waar niet de landbouwproductiviteit centraal staat, maar dat veeleer tegemoet komt aan een aantal socio-economische problemen in onze Westerse samenleving: het groeiend aantal mensen met overgewicht, een stijgend aantal voedingsgerelateerde ziekten, armoede in de Vlaamse landbouw, voedselverspilling, het verdwijnen van groene ruimte, ...
In deze tekst leggen we de focus op Vlaanderen, en de uitdagingen voor alternatieve voedselsystemen die consument en producent met elkaar verbinden. We vertrekken daarbij vanuit het standpunt van de onderzoeker, die wil begrijpen hoe deze systemen bijdragen tot een meer duurzaam voedselsysteem. De tekst beschouwt achtereenvolgens de verschillende niveaus waarbinnen alternatieve voedselsystemen opereren, een aantal theoretische invalshoeken, een overkoepelend conceptueel kader dat bruikbaar is voor lopend wetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende uitdagingen voor onderzoek in Vlaanderen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Division of Bioeconomics
Department of Health and Technology - UC Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
HUB studiedag Tessa Avermaete _2_.pdf Published 728KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.