ITEM METADATA RECORD
Title: Elektronische Schrijfhulp Academisch Nederlands: efficiënt feedback voorzien tijdens het schrijfproces
Authors: De Wachter, Lieve
D'Hertefelt, Margot
Heeren, Jordi #
Issue Date: 30-Jan-2015
Conference: NACV Expertmeeting edition:11 location:Wageningen date:30 January 2015
Abstract: Studenten aan universiteiten en hogescholen ervaren vaak problemen met schrijven. Vooral coherentie en cohesie en het hanteren van een academische schrijfstijl zijn probleemvelden. Een derde struikelblok, zij het in mindere mate, is spelling (zie behoefteanalyses Berckmoes & Rombouts 2009; De Wachter & Heeren 2011; Peters & Van Houtven 2010). De nood aan een schrijfbegeleiding die studenten tijdens het schrijfproces ondersteunt, is bijgevolg hoog.

In deze presentatie focussen we op de ontwikkeling van een elektronisch leerplatform voor wetenschappelijk schrijven, de Schrijfhulp Academisch Nederlands. De volledig geautomatiseerde schrijfhulp biedt zowel hulp bij het schrijven van papers, artikels, reflectie- en stageverslagen als bij het schrijven van een bachelorpaper of masterproef voor studenten uit verschillende opleidingen. De tool beoogt daarnaast een vermindering van de werklast van docenten, die immers steeds opnieuw met dezelfde fouten worden geconfronteerd.

De schrijftool biedt hulp bij de drie grote ‘schrijfstruikelblokken’: (1) structuur en samenhang, (2) stijl en (3) spelling. De automatische toepassing wil studenten bewustmaken van mogelijke foutenpatronen door die te markeren en van bijkomende feedback te voorzien. De student kan er zelf voor kiezen om zijn of haar tekst al dan niet aan te passen; op die manier worden de autonomie en het verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd en het zelfleerproces aangemoedigd.

In deze presentatie willen we de schrijftool demonstreren en kaderen binnen de ruimere educatieve praktijk van (semi-)automatische feedbackprogramma’s. Aan de hand daarvan willen we illustreren dat een online schrijfprogramma een goede schrijfdidactiek kan ondersteunen die gericht is op procesgerichte en individuele feedback en die de zelfredzaamheid van de student stimuleert. Ook zullen we een kleinschalige effectstudie, uitgevoerd bij verschillende opleidingen, toelichten.
De schrijfhulp Nederlands won dit jaar de Prijs van de Onderwijsraad van de KU Leuven: zie http://nieuws.kuleuven.be/node/13849.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.