ITEM METADATA RECORD
Title: DE bASIS. Wiskunde voor de lagere school
Authors: Van Hijfte, Jeroen
Vermeersch, Nathalie #
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Abstract: DE bASIS is een praktisch en handig naslagwerk dat alle leerstof wiskunde van de lagere school samenvat. Het boek is onderverdeeld in vier hoofdstukken: getallenkennis, bewerkingen, meetkunde en meten en metend rekenen.
ISBN: 978-90-334-8040-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.