ITEM METADATA RECORD
Title: Recente tendensen in de reissector over handelspraktijken en over reiscontracten
Authors: Speybrouck, Jos
Issue Date: 2005
Publisher: Larcier
Host Document: Een reis door het recht / Reisrecht anders bekeken pages:1-76
Conference: Reisrecht anders bekeken edition:Jura Falconis location:Leuven
Article number: 1
ISBN: 2804419002
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde - VIVES Noord

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.