ITEM METADATA RECORD
Title: Spreekbuis van hun gemeenschap? Een onderzoek naar de thema’s waarin politici uit etnisch-culturele minderheidsgroepen op de Vlaamse televisiejournaals aan bod komen
Authors: Jacobs, Laura
Hooghe, Marc
Issue Date: 26-Jan-2015
Publisher: Steunpunt Media
Series Title: Nieuwsmonitor vol:21
Abstract: Deze Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici uit etnisch-culturele minderheidsgroepen
gedurende de periode 2003-2013. In hoeverre worden politici uit etnisch-culturele minderheidsgroepen op de
Vlaamse televisiejournaals van VRT en VTM in verband gebracht met immigratie-gerelateerde thema’s? De
resultaten geven aan dat er in totaal 71 politici uit etnisch-culturele minderheidsgroepen aan bod kwamen in deze periode. Dit aantal stijgt ook over de jaren heen, en vooral in verkiezingsjaren krijgen ze veel spreektijd. Vrouwelijke politici uit etnisch-culturele minderheidsgroepen komen vaker aan bod dan hun mannelijke collega’s. Bovendien worden de politici vaak in verband gebracht met immigratie-gerelateerde thema’s: de helft van de spreektijd vindt immers plaats in nieuwsitems die handelen over immigratie en asiel, integratie, racisme, etc. We stellen echter wel een evolutie vast over de tijd, waarbij de hoeveelheid spreektijd over immigratie-gerelateerde thema’s daalt. Tot slot zijn er grote verschillen tussen de individuele politici in de mate waarmee ze in verband gebracht worden met zulke
thema’s. Politici die een belangrijk politiek ambt bekleden en die op een hoger politiek niveau actief zijn, krijgen minder vaak enkel spreektijd in immigratie-gerelateerde thema’s, en worden met meer algemene onderwerpen in verband gebracht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Political Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Nieuwsmonitor-21.pdf Published 830KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.