ITEM METADATA RECORD
Title: Exantheem bij kinderen. Wat verwachten ouders van de huisarts?
Authors: Huyghe, L ×
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: 2014
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:43 pages:27-34
Abstract: Samenvattin g
Uit dit praktijkonderzoek blijkt dat huisartsen een ander idee
hebben van de verwachtingen bij een consultatie met een kind
met vlekjes dan de ouders. Artsen denken dat geruststellen
voldoende is, maar ouders verwachten meer.
Ouders verwachten dat een arts een diagnose kan stellen en
dus een etiket kleeft op de huiduitslag van hun kind. Dit is voor
de ouders de belangrijkste reden van consulteren en ook hun
belangrijkste verwachting.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2014 huyghe de lepeleire exantheem_bij_kinderen.pdf Published 657KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.