ITEM METADATA RECORD
Title: Leren is onderzoeken. Aan de slag met wetenschap in de klas
Other Titles: aan de slag met wetenschap in de klas
Authors: Van De Keere, Kristof
Vervaet, Stephanie
Issue Date: 2013
Publisher: Lannoo campus
Abstract: Onderzoekend leren is in opmars als didactiek binnen wetenschaps- en techniekonderwijs. Bij deze didactiek vertrekt men vanuit de natuurlijke drang van kinderen om de wereld rondom hen door middel van een onderzoekende aanpak te leren kennen en begrijpen. Actieve constructie van kennis en vaardigheden staat centraal, wat onderzoekend leren aantrekkelijk maakt om kinderen voor te bereiden op de uitdagingen en noden van onze kennismaatschappij. Dit boek staat stil bij de voorwaarden, valkuilen en aandachtspunten van deze didactiek voor het leren van zowel kennis als onderzoeksvaardigheden.
ISBN: 9789401412766
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.