ITEM METADATA RECORD
Title: Wetenschap in het basisonderwijs (themanummer)
Authors: Vervaet, Stephanie ×
Dejonckheere, Peter
Mestdagh, Nele
Van De Keere, Kristof #
Issue Date: Feb-2014
Publisher: Garant-Uitgevers
Series Title: School- en Klaspraktijk vol:220 issue:55 pages:1-52
Abstract: Van jongs af aan moet men in het onderwijs aandacht hebben voor het stimuleren van wetenschappelijke geletterdheid bij kinderen. Daarom moeten de kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen om over en van de ‘fysische wereld’ te leren. De nodige aandacht én een goede didactiek voor wetenschapsonderwijs is hiervoor nodig. In de huidige onderzoeksliteratuur wordt aangetoond dat onderzoekend leren als didactische benadering voor wetenschapsonderwijs veel kansen biedt. In dit themanummer gaan we dieper in op het belang van wetenschapsonderwijs, de manier waarop je dit in de klas kan doen en hoe dit aansluit bij de eindtermen/doelstellingen van wereldoriëntatie.
ISSN: 1780-0498
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.