ITEM METADATA RECORD
Title: Videofeedback met behulp van tablets in de les LO
Authors: Madou, Tom ×
Cottyn, Jorge #
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Series Title: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding vol:1 issue:241 pages:22-26
Abstract: Digitale leermiddelen zijn ‘hot’ in het onderwijs en ook binnen het vak lichamelijke opvoeding (LO) blijft dit niet onopgemerkt. In Katholieke Hogeschool VIVES wordt al enkele jaren projectwerk verricht rond dit thema. Vooral het gebruik van video als hulpmiddel bij lessen LO staat er centraal. In dit artikel wordt de achterliggende theorie rond videofeedback aan de hand van mobiele toestellen toegelicht om vervolgens dieper in te gaan op de verschillende toepassingsvormen. Tenslotte worden enkele praktische tips meegegeven om zelf aan de slag te gaan met videofeedback en tablets.
ISSN: 1781-5614
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Madou_Cottyn (2014)_Videofeedback met behulp van tablets in de les LO_Tijdschrift voor LO_4(22-26)_.pdf Published 241KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.