ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de cognitieve en academische vaardigheden van studenten met een autismespectrumstoornis in het hoger onderwijs
Authors: Tops, Wim ×
Noens, Ilse
Baeyens, Dieter #
Issue Date: 2015
Publisher: ACCO
Series Title: TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie vol:39 issue:4 pages:127-141
ISSN: 0771-9825
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.