ITEM METADATA RECORD
Title: Muziek als symbolisch spel: creativiteit tussen zintuiglijkheid en verbeelding
Authors: Reybrouck, Mark # ×
Issue Date: 2015
Publisher: Leuven: Alumni Letteren
Series Title: Uit het Erasmushuis issue:5 pages:161-166
Abstract: Wat is muziek en hoe kunnen we ermee omgaan? Is muziek een objectief gegeven dat zich aan ons presenteert als een afgewerkt product of is er nood aan interacties met het klinkende materiaal? En wat zijn dan wel die interacties? Gaat het om fysieke handelingen zoals bij het bespelen van een instrument of om mentale handelingen die alleen maar in de verbeelding worden uitgevoerd? Kunnen we met andere woorden uitgaan van een symbolische omgang met muziek, waarbij we in gedachten elementen kunnen combineren en evalueren die alleen maar op een virtueel niveau bestaan, of is er integendeel behoefte aan een zintuiglijke toetsing die alleen maar in het hier en nu bestaat?Deze bijdrage probeert een antwoord te formuleren op die vragen door uit te gaan van een speltheoretische benadering, die gevoed wordt vanuit de cybernetica en de systeemtheorie
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
Musicology, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.