ITEM METADATA RECORD
Title: Peiling informatieverwerving en -verwerking met praktische proef ICT in het basisonderwijs - Eindrapport
Authors: Van Nijlen, Daniël
Willem, Lien
Crynen, Marjan
Clarebout, Geraldine
Gielen, Sarah
van Braak, Johan
Van Dooren, Wim
Janssen, Rianne
Issue Date: 2013
Publisher: KU Leuven, Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie
Description: zie ook http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/basisonderwijs/peilingen/informatieverwerving-en-verwerking.htm
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Instructional Psychology and Technology
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.