ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoekend leren en spoorlijn 64
Authors: Allegaert, Jan # ×
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - bisdom Brugge basisonderwijs
Series Title: Sint-Canisiusblad
Abstract: In een Brits onderzoek werd nagegaan hoe groot de straal was waarin kinderen van huis weg mochten zonder begeleiding. Waar een achtjarig kind in 1970 nog 840 meter rond het huis mocht ‘dwalen’, was dat in 1997 nog maar 280 meter en in 2007 slechts 20 meter, wat ongeveer neerkomt op de grenzen van onze ‘tuin’. (Daems, 2008)
Since the 1970s, children have lost roughly 12 hours a week of free time, including a 25% decrease in play and a 50% decrease in unstructured outdoor activities.(Szczepanski, 2011)
Een grootschalig Australisch onderzoek bracht aan het licht dat het loopvermogen van tienjarigen van nu in vergelijking met hun leeftijdsgenoten uit 1975 met ruim 15% verminderd is. M.a.w. kinderen van nu leggen op een mijl gemiddeld 300 meter minder af dan leeftijdsgenoten zo’n 40 jaar geleden. Tijd om het tij te keren? Outdoor education is een gezonde mix van fysieke buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs en sociale/persoonlijke ontwikkeling. Via openluchtonderwijs proberen we binnenklasactiviteiten naar de open lucht te verhuizen. Dit artikel biedt een overzichten van inzichten en voorbeelden waarbij de didactiek van 'onderzoekend leren' geïntegreerd wordt in outdoor education.
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.