ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoekend leren de klas in: 4 pijlers
Authors: Vervaet, Stephanie ×
Dejonckheere, Peter
Van De Keere, Kristof #
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst - bisdom Brugge basisonderwijs
Series Title: Sint-Canisiusblad vol:112 issue:2 pages:5-10
Abstract: Op basis van wat we oppikken uit de media lijkt het erop dat de school vooral aandacht moet schenken aan STEM vanuit de gebrekkige doorstroom van jongeren naar STEM-opleidingen. De opleidingen worden blijkbaar onvoldoende door hen gesmaakt. Een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt voorgedragen als oplossing voor dit vraagstuk. Bij de overheid ligt men al langer wakker van deze afstemming en zo volgde in 2012 het STEM-actieplan (Vlaamse overheid, 2012). Het actieplan bevat een groot aantal aanbevelingen om de STEM-problematiek het hoofd te bieden, en dus om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de kenniseconomie en de arbeidsmarkt. Naast deze meer utilitaire doelstelling zijn er nog andere redenen om meer aandacht te schenken aan STEM op school. Dan gaat het vooral om didactische methodes die bijvoorbeeld wetenschapsonderwijs kenmerken, zoals onderzoekend leren. Deze leiden tot het ontwikkelen van denk- en handelingsvaardigheden (zogenaamde probleemoplossende vaardigheden) en onderzoekende attitudes, die ook belangrijk zijn voor het dagelijkse leven. In dit verband spreekt men vaak over een ‘STEM’ geletterdheid. Daarover gaat deze publicatie.
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.