ITEM METADATA RECORD
Title: Het flexibel gebruik van de indirecte optelstrategie bestudeerd via de analyse van reactietijden
Authors: Peters, Greet ×
De Smedt, Bert
Torbeyns, Joke
Ghesquière, Pol
Verschaffel, Lieven #
Issue Date: 2015
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:92 issue:1 pages:24-38
Abstract: Deze bijdrage gaat over het gebruik van reactietijdanalyses om patronen in strategiegebruik bij elementaire aftrekopgaven te 7 identificeren, met speciale aandacht voor de indirecte optelstrategie. Eerder onderzoek toonde aan dat volwassenen deze 8 indirecte optelstrategie vaak rappor-teren, terwijl kinderen dit slechts zelden doen. Een explo-ratie van de reactietijdgegevens van 9 eerdere studies doet echter vermoeden dat kinderen soms indirect optellen zonder deze hoofdrekenstrategie te rapporteren. In 10 deze bijdrage bespreken we drie nauw gerelateerde studies waarin we het flexibel gebruik van de indirecte optelstrategie door
11 kinderen zijn nagegaan via (1) het vergelijken van multilevelregressiemodellen waarin reactietijden verschillende patronen van 12 strategiegebruik weergeven, en (2) het vergelijken van de oplossingssnelheid voor verschillende soorten aftrekopgaven 13 gepresenteerd in verschillende formats (a − b = . vs. b + . = a). In de discussie besteden we uitgebreid aandacht aan de
14 mogelijkheden en beperkingen van deze reactietijdanalyses voor onderzoek van rekenstrategieën.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Educational Effectiveness and Evaluation
Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20150112_ThemanummerPS_Peters_Lirias.pdf Submitted 715KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science