ITEM METADATA RECORD
Title: Escherichia coli-ST131 en het plasmidegecodeerde CTX-M-15-ESBL: pandemisch en multiresistent
Authors: Saegeman V, Veroniek ×
Van Meensel, Britt
Lontie, Marc #
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde
Abstract: Escherichia coli ST131 (sequentietype 131) is nu pandemisch. Deze E. coli kloon is gekenmerkt door de aanwezigheid van een plasmide-gecodeerd β-lactamase, CTX-M-15, en door multi-drug resistentie (aan fluorochinolones, cotrimoxazole, aminoglycosiden,…). Deze CTX-M-15 β-lactamase is een breedspectrum β-lactamase (extended spectrum β-lactamase of ESBL) dat de meeste β-lactam antibiotica inactiveert, inclusief derde en vierde generatie cefalosporines, met uitzondering van carbapenems en temocilline.
ISSN: 0371-683X
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical Bacteriology and Mycology
Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.