ITEM METADATA RECORD
Title: Belasting van de ademhalingsspieren en lage rugpijn: wat is het effect van inspiratoire spiertraining?
Authors: Janssens, Lotte
Editors: Bloemen, Dries
Issue Date: 1-Jan-2015
Conference: BLOSO Vlaamse Trainersschool edition:VTS-redactioneel
Abstract: Lage rugpijn is een welgekend probleem in onze westerse samenleving. Voornamelijk sporters rapporteren vaak lage rugpijn. Onderzoek wijst uit dat de huidige behandelingen voor lage rugpijn slechts een gering succes hebben, wat de nood aan een fundamentele uitdieping van deze kwaal benadrukt. Dysfuncties van zowel het ademhalingsstelsel als het evenwichtsstelsel spelen een belangrijke rol in deze problematiek. In dit artikel wordt de interactie tussen ademhaling, evenwicht en lage rugpijn uitgebreid besproken. Vervolgens worden de resultaten van een recent onderzoek toegelicht waarbij het effect van inspiratoire spiertraining op evenwichtscontrole bij personen met lage rugpijn onderzocht werd. We gaan dieper in op de mogelijke onderliggende mechanismen die dit effect kunnen verklaren. Tot slot bespreken we de toepassingsmogelijkheden van inspiratoire spiertraining in de preventie en behandeling van lage rugpijn, specifiek in de sportpopulatie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
150101_KUL24_Lage rugpijn.pdfarticle full text Published 718KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.