ITEM METADATA RECORD
Title: STM: Steeds Trachten naar Meer..
Authors: Van Kiel, Hilde
Issue Date: 2005
Publisher: ACCO
Host Document: Van binnenuit. Opstellen, mijmeringen en getuigenissen naar aanleiding van het afscheid van Luc Cooreman als campusbibliothecaris Geneeskunde K.U.Leuven. pages:213-217
ISBN: 9033460556
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb-p
Appears in Collections:2Bergen

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.