ITEM METADATA RECORD
Title: Els Vanden Meersch. Paranoid Obstructions
Authors: Van Gelder, Hilde ×
Issue Date: 14-Jan-2005
Abstract: Het fotografisch werk van Els Vanden Meersch situeert zich naast of parallel aan haar architecturale installaties. Beide oeuvres vertrekken van dezelfde basisintuïtie van het psychologisch geladen karakter van ruimtes.
Een gewoonte om van bevreemdende plaatsten foto's te nemen mondde uit in een archief van werkfoto's, die in eerste instantie bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. Het combineren van werk uit dit archief in collages resulteerde in een zinvolle documentatie.
Paranoid obstructions is een onderzoek naar de latente aanwezigheid van geweld en dominantie in het stedelijk weefsel. In de subtiliteit van deze beelden ontstaan combinaties waarin banale details in relatie tot elkaar een ingehouden spanning creëren die het paranoïde in de architectuur blootleggen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AOR
Type: Exhibition
Venue: Stedelijk Museum Vanderkelen-Mertens, Leuven
Appears in Collections:Art History, Leuven
× corresponding author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Els Vanden Meersch.pdf Published 9KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.